Kaart als poster bestellen

Je kunt de kaart Overzicht van het Nederlands Recht ook bestellen als A0 poster. Het gebruik van de 'papieren' kaart draagt naar ons idee extra bij aan het verwerven van begrip. Visuele- en tekstuele informatie wordt dan namelijk gecombineerd met ruimtelijke en tactiele informatie.  

Bestellen is eenvoudig. Open de app. Als je nog geen account hebt, kun je deze gratis maken. In het menu (knop links boven) kun je vervolgens kiezen om de poster te bestellen.

Open de app