Information overload

Het recht is terug te vinden in teksten. Deze teksten verwijzen naar elkaar. Uit hun inhoud kan een rechtssysteem worden gedestilleerd. Door juridisering van de samenleving, regeldruk en informatiedichtheid wordt dit systeem steeds complexer.

Hierdoor is het moeilijk overzicht te krijgen en te bewaren. Bovendien is het lastig alle relevante kennis te onthouden. Studie van- en onderwijs in het recht met gebruik van alleen natuurlijke taal (gesproken- of geschreven taal) vergt meer tijd en inspanning. 

Zoekmachines achter juridische portals en apps lijken het vinden van informatie makkelijker te maken maar ‘Information overload’ en ‘information stress’ liggen op de loer. Bovendien blijft de presentatie van zoekresultaten tekstueel.

Er is dan ook een grote vraag naar nieuwe tools om de juiste informatie en kennis te verkennen (instructie en navigatie) en te vinden (referentie).

Information design

Informationdesign verwijst naar een proces waarin ruwe informatie zo vorm wordt gegeven dat de ontvanger de informatie beter verstaat en beter kan gebruiken.

Carthemis past dit toe op het systeem van de Nederlandse rechtsorde en maakt daarbij gebruik van 'Information Visualization' technieken. 

Zo is een grafische en interactieve kaart ontstaan die in-app toegang geeft tot verschillende vormen van gerelateerde informatie. Voor nu biedt de kaart toegang tot een korte uitleg bij elk begrip en de plaats die dat begrip in de kaart inneemt.

Later volgt specifieke onderliggende informatie zoals (verwijzingen naar) regelgeving en jurisprudentie.

 

Waar reguliere zoekmachines een zoekvraag louter tekstueel beantwoorden laat Carthemis in de kaart grafisch zien in welke context het antwoord moet worden gezocht. Door de bomen van juridische informatie schetst Carthemis niet alleen het bos maar wijst het ook de weg met uitgekiend informatiedesign. Carthemis is daarmee het alternatief voor tekst- en pagina-georiënteerde vakliteratuur, portals en apps.

 

Information visualization

Naast het cognitieve natuurlijke taalsysteem kent de mens het - evolutionair veel oudere - visuele cognitieve systeem. Het visuele systeem is sneller in staat om informatie te verwerken en te bewaren.

Carthemis vertaalt dit voordeel in doelbewust gebruik van vorm, kleur en compositie in combinatie van verschillenden visualisatie technieken, zoals bijvoorbeeld boom- en stroomdiagrammen.

De visuele representatie van informatie wordt gecombineerd met het gebruik van natuurlijke (geschreven en gesproken) taal. 

Onderzoek wijst uit dat het begrip van complexe informatie die in taal wordt aangeboden verbetert en versnelt door de gelijktijdige en integrale verrijking van die taal met visuele of grafische informatie. (Ware, C. 2012)

I see what you mean.’ vat Carthemis goed samen.